OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom aj na zahraničných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou. V súčasnosti OTP Banka Slovensko disponuje sieťou 61 pobočiek po celom Slovensku.

T-Klíma zabezpečuje pre banku ako aj vybrané pobočky široké spektrum služieb vrátane projekcie, dodávky, montáže a spustenia VZT, chladiacich a vykurovacích zariadení. Zároveň poskytuje vybraným pobočkám celoročnú starostlivosť v podobe záručného a pozáručného servisu.

  • Typ klienta: Banka
  • Služby: Komplexný servis VZT, chladenia a kúrenia
  • Zákazník: OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Rok realizácie: Priebežne
  • Web stránka: http://www.otpbanka.sk/