Budova Národnej banky Slovenska je vďaka svojej výške 111 metrov najvyššou budovou v Bratislave. Má celkom 33 podlaží a 3 podzemné podlažia. Podzemné garáže majú kapacitu 305 miest na parkovanie. V objekte premáva celkom 23 výťahov. Budova bola slávnostne otvorená dňa 23. mája 2002.

Budova je zároveň zatiaľ najväčším projektom na Slovensku z technológiou stropného chladenia. T-Klíma realizuje pre NBS komplexný servis VZT a chladiacich zariadení vrátane opráv a výmen v prípade potreby.

  • Typ klienta: Banka
  • Služby: Komplexná dodávka, montáž a servis VZT technológií
  • Zákazník: Národná Banka Slovenska
  • Rok realizácie: Priebežne
  • Web stránka: http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka