Centrála Slovenskej Sporiteľne v Bratislave patrí k najmodernejším budovám mesta.  Dokumentuje to výborný príklad aplikácie minimalistickej architektúry a puristických výrazových prostriedkov v exteriéri, ako aj symbióza s celkovým riešením interiéru budovy.Stavba bola ocenená v súťaži Stavba roka mimo iné aj za invenčnú aplikáciu chladiacich a vykurovacích stropov a nízkoenergetických TZB technológií.

T-Klíma realizuje pre zákazníka komplexný servis VZT a chladiacich technológií vrátane zabezpečenia pohotovostnej služby.

  • Typ klienta: Banka
  • Služby: Komplexný servis VZT a chladenia vrátane starostlivosti o chladené stropy
  • Zákazník: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • Rok realizácie: Priebežne
  • Web stránka: http://www.slsp.sk/