Prestížny projekt AC Petržalka nastavil v Bratislave novú úroveň kancelárskych priestorov kategórie A. Projekt je nie len optimálne situovaný na križovatke výpadových úsekov z Bratislavy, ale svojou technologickou úrovňou prekonal všetky konkurenčné Office budovy. Nájomníkmi je vysoko cenené najmä stropné chladenie podzemnou vodou, ktoré je nie len užívateľsky komfortné a zdravotne nezávadné, ale oproti štandardným spôsobom chladenia aj energeticky nízko náročné.

T-Klíma sa podieľala na celkovej realizácii projektu a momentálne zabezpečuje pre zákazníka komplexný celoročný servis VZT a chladiacich technológií.

  • Typ projektu: Office budova
  • Služby: Komplexný servis VZT a chladenia vrátane starostlivosti o chladené stropy
  • Zákazník: AC Petržalka s. r. o.
  • Rok realizácie: Priebežne
  • Web stránka: http://acpetrzalka.sk/