Spoločnosť T – Klima ponúka komplexné vzduchotechnické, klimatizačné, chladiace a vykurovacie systémy pre všetky typy odvetví. K našim hlavným službám patria:

  • vzduchotechnika – kompletná dodávka VZT zariadení, ventilačných systémov, rozvodov a príslušenstva
  • vykurovanie – kompletné dodávky kotolní, vykurovacích telies, rozvodov a príslušenstva
  • malá klimatizácia – splity pre kancelárie, reštaurácie, obytné domy atď.
  • izolácie – materiály pre chladiace a kúrenárske systémy
  • kompletné meracie a regulačné systémy
  • elektroinštalácie pre slaboprúd aj silnoprúd, výroba elektrorozvádzačov
  • predaj chladiacej techniky a klimatizačných zariadení od rôznych firiem a výrobcov
  • kompletný záručný a pozáručný servis na všetky inštalované zariadenia
  • 24 – hodinový servis, s nástupom do 2 hodín po ohlásení poruchy